שפר בחינוך – השתלמויות למורים

אתם רוצים לעשות את הטוב ביותר עבור התלמידים שלכם?
מרגישים ששמים לכם מקלות בגלגלים?
דרישות המערכת המרובות, בעיות המשמעת האין סופיות?
בחינות מיצ"ב מלחיצות והורים ביקורתיים?
אלה רק חלק מהבעיות היום יומיות שאתם מתמודדים איתם.

בהשתלמות למורים ומנהלים בגישת שפר
המורה מקבל כלים להתמודדות עם הבעיות השונות
בהם הוא נתקל.

צוות בית הספר רוכש שפה משותפת המאפשרת לו
ליצור שיח בית ספרי משותף וקבלת החלטות מערכתיות
על מנת לקדם ולממש את מטרות בית הספר והמורים.

בהשתלמות לומד המורה להבין מהי הדינמיקה המוטעית שנוצרה בינו לבין הכיתה / התלמיד
וכיצד הוא יכול לשנותה, כיצד ליצור מערכת של אמון מול ההורים, איך מחנכים לאחריות
כיצד נוכל לראות את הטוב בתלמיד, גם כשהוא מראה לנו תמונה אחרת
ובאיזה אופן ניתן להוביל כיתה בדרך בה המורה מאמין.

תפריט
Call Now Button