חוגי זוגיות

מהו חוג בזוגיות?

חוג בזוגיות מתקיים במתכונת של מפגשים חד שבועיים
ונמשך כשלושה חודשים בין 10-12 מפגשים. משתתפים בו בד"כ 10-15 איש.

מהי מטרת המפגשים?

מטרת המפגשים לשנות את דרך ההסתכלות על ההתרחשות הזוגית
ולהיות מסוגלים לנתח ולהבין טוב יותר,
את הדינמיקה השלילית שנוצרת בחיי הזוגיות.
החוג מחולק לשישה מפגשים בהם נלמדת התיאוריה של גישת שפר
וביתר המפגשים הנוספים עוסקים בפתרון בעיות שעולות מן המשתתפים.
גם במפגשים הראשונים, התאוריה נלמדת  על בסיס בעיה שעולה מן הקבוצה.

משתתפים שעברו חוג בזוגיות מעידים על שינויים רבים בתפיסת הזוגיות,
בהבנה וניתוח המצבים בהתייחסות שלהם לעניין וכמובן גם במערכת היחסים שלהם
עם בני הזוג ובאווירה בבית. ברוב המקרים מתחלפת אווירת המתח,
הלחץ והקושי באווירה של שיתוף-פעולה פרגון ושמחה.

מי משתתף בחוג?

לחוג מגיעים אנשים מרקע שונה ותפיסות עולם שונות (אפילו הפוכות).
החוג לא עוסק במתן "טיפים" לסוגים שונים של בעיות,
אלא מסייע לכל המשתתפים להבין את המתרחש בביתם
ומאפשר להם לשנות את תגובותיהם ובכך להשפיע על הדינמיקה עם בני הזוג.
גישת שפר לא מכתיבה כיצד אמורה להראות "זוגיות נכונה",
אלא מלמדת דרך להסתכל באופן שונה, המאפשר אווירה של שיתוף פעולה.
בשלב זה, חוגי הזוגיות הם חוגים לנשים בלבד המועברים על ידי מנחות.
הכשרת מנחים (גברים) תחל בעוד כשנתיים. הידע המקצועי המצטבר,
מחייב הצמדות לעקרון ההפרדה בין גברים ונשים.

תפריט
Call Now Button